משחק Elf קשת באינטרנט

                                  Elf Archer קחשמ

Elf קשת (Elf Archer):

.הלאכימ לש םג אלא ,בנגנ אוה ותבוהא קר אל גורהל םהיתוינכות לעו די לע תויהלמ הק .ךרדה לע ונעש םיביואה לכ תא גורהל ול רוזעל ךירצ התאו ,תורקל ךירצ אל הז !בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות