משחק בוריס באינטרנט

                                  Boris קחשמ

בוריס (Boris):

.קבאמב דימת רזוע אוהש ,המיחל תונמוא לש םילעב אוהש יפכ ,הרטמב ךישממ ודועב ,סירו .ביואה לש רתוי ריהמ סרה רובע דיה גשיהב םירמוחב שומיש

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות