משחק נסיך הפרסי: מצא את אלפבית באינטרנט

                                  Prince Of Persia: Find The Alphabets קחשמ

נסיך הפרסי: מצא את אלפבית (Prince Of Persia: Find The Alphabets):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע