משחק חיפושיות המלחמה באינטרנט

                                  Bug War Recolonize קחשמ

חיפושיות המלחמה (Bug War Recolonize):

.רצבמה תא ףוקתל איה הנקסמה המו תכלל ןאל ,וילייחל תודוקפ ןתונ ימ םהיתולוכי דקפמ .םיבירי תואבצ סיבהל ידכ םהלש האצמהה רשוכ לכ תא תוארהל ךירצ התא .דיספמ התא זאו ךלש םיסיסבה לכ תא דוכלל היהי הז ,תרחא .הלחתההמ לכה ליחתהל ךירצ התא זא ,רקי הז םאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות