משחק מסוק של הצבא באינטרנט

                                  Army copter קחשמ

מסוק של הצבא (Army copter):

.הרופה עקרקב הקזחה לע םימחלנ םה םחה רבדמב .יאבצ דויצ לע הדי תא דיבכמ ,קבאמב קלח חקול ךלש קוסמה .ברק יסוטמו םייאבצ םיקוסמ :ריוואהו ,םיש"מגנו םיקנט :ץראמ ףקות התא .לק אל הזו ענמיהל ,שא םינווכמ םלוכ .םיצחה ישקמב שמתשה ,שאה קמחתהל ריבעהל ידכ .שא חוורה שקמ לע שקה רוזחל תנמ לע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות