משחק סטורם פצצה באינטרנט

                                  Bomb Storm קחשמ

סטורם פצצה (Bomb Storm):

.תצפקמה הצצפה תא לרטנל ךרטצת ,קזח קנטהביכר .תונטק תוצצפ המכל קרפתמ הז ,הזל תסנכנ התאש עגרב .vystrelteוPodkaraulte עגר .רתוי דוע השק המישמםע אבה בלשל תכלל לוכי התא ,ץפנה ינונגנמ לכ תא דימשהל .ייח לש םלוסה רהזיה ,יבג לע קחשמה חול .קחשמה ךלהמב םמעושמ wa ןתיי אל ילקיזומה יווילה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות