משחק צבעי קרב באינטרנט

                                  BattlePaint קחשמ

צבעי קרב (BattlePaint):

?ףיכו תואקתפרה בהוא התא םאה .לודג םמורמ הז תילאוטריו המחלמבםחליהל רהמל זא .םיינוגסס םיעבצ הריישלע ענ הרטמ עבצהארת התא .הלועפולוהינ םע קודב .קיודמה טקייבואל עיגהל ידכ הטמלו הלעמלו,הלאמשו הנימי תכלל אוה .ךלש םירבחה תא ןמזה

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות