סימניות

2 הרובחת תחדק

שמות חלופיים:

Transport Fever 2 הרובחתה תכרעמ חותיפל שדקומה ירלופו Ira בשחמב ןימז. .יטסילאיר רתוי וליפא הארנ קחשמה ,שדחמ הבצועו הרפוש הקיפרגה .המיענ הקיזומ םע בוט לוקה

.תיקנע הרובחת תיירפמיא לוהינל יתואיצמ דואמ רוטלומיס וררחשו םתלוכ

.ןייפמקה אוה קחשל ןיינעמ יכה רבדה .הלילע יווק השולש שי םעפה .הלשמ עקרקו היפרגופוט ,םיימילקא םינייפאמ ןהמ תחא לכלש תושבי שולש

.הזל הז הלילעב םירושק םניא ולא םיקחשמ

.םיביצי םיחוורו הסנכה לש הנוכנ הקולח ,הקזח הלכלכ אוה החלצהל סיסב

.ףסכ טעמ סינכמש דחא לולסמ קרו םיילמינימ םיבאשמ םע ליחתהל וכרטצת .ךידעצ תא לוקש ;ןוגראה תובחרתה תא דואמ טאהל תולוכי תויועט

.טנרטניאל רבוחמ אל ךלש בשחמה םא םג ,הצרתש המכ קחשל תונמדזה ךל הי

.ימשרה םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more