סימניות

ריצק דנרג רייטילוס

שמות חלופיים:
.תוגספ שולש רטילוס םיפלק קחשמ ריצק דנרג רייטילוס

10 .הקיזומו בוט לוק קחשמ ,ריוצמ ןונגסב הפי הקיפרג קחשמל

.רטילוס יקחשמ רותפל ןיינעמ רתוי הברה ,ךכל תודוה

.רתוי ולעי םימייק םינבמב םירופישו םישדח םינבמ ,חתפתת הווחהש לככ .קחשמב םדקתהל ידכ האצמה רשוכ רתוי תוארהל וכרטצת ךכ ,ןמז רתוי וקח .קחשמהמ רהמ ףייעתתו ,קחשל םמעשמ היהנ היה הז ,הז ילב לבא

.חותיפ ךשמהל לצנל ןתינש חוור רתוי דוע גישהל הווחל ורשפאי םהב ולד

.םתדובע לע םיחתפמל םידומ םתא הככ זא ,קחשמה תא םתבהא םא לבא ,יתימ

!יתפכאו םכח לעבל הקוקזש הווחו תוניינעמ םיפלק תודיח הברה ואצמת

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more