סימניות

2 תובכרה דיגאת

שמות חלופיים:

Railroad Corporation 2 תבכרל שדקומה תירלופופה תילכלכ .בשחמל ןימז קחשמה .אילפהל תיתואיצמ איהו ןושארה קחשמל האוושהב תיתועמשמ הרפוש הקיפרג .ולע םיעוציבה תושירד םג .המיענ הקיזומ םע יתוכיא לוקה קחשמ

!םלועב רתויב תחתופמה תובכרה תשר לעב ,יתימא ןוקייטל ךופה

.Railroad Corporation 2-ב בוט חור בצמ ךל היהת ,תבכרל רושקש המ לכ

.ןווקמ אל בצמב ןימז ימוקמה ןייפמקה ;םייתימא םישנא םע טנרטניאב הר

.םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more