סימניות

רצנאפה ליח

שמות חלופיים:
.היינשה םלועה תמחלמ יעוריא לע תורות תססובמ ןפוד תאצוי היגטרטסא א .בשחמב Panzer Corps קחשל לוכי התא .הזה רנא'זל לושכמ הווהמ אל הז לבא ,הטושפ יד הקיפרגה .ןדיעל םאתהב תרחבנ הקיזומה ,בוט לוקה

.םיפיט ליכמ רצנאפה ליח ,הדימלה לע לקהל ידכ

.בוש תוסנל תונמדזה ךל היהת ,ןבצעתת לא

.דרפנב ישוקה תמר תא םיאתהל ןתינ

.ךלש ןוחצינה תא זרזיו המיחלה תולועפ תא תיתועמשמ ךבסי הז ,ביואה ל

.םינקחשה תליהק ידי לע ורצונש תומישמ תואמב וקחש

.קחשמ ןמזב טנרטניאל רוביחב ךרוצ ןיא

.םיחתפמה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ .ךומנ ריחמה יכ יסאלק אוה קחשמה םויה

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more