סימניות

םידובא םידרוש

שמות חלופיים:
.תודרשיה רוטלומיס לש םיטנמלא םע תווחםידובא םידרוש

1 .הריהבו תטרופמ דואמ ,תריוצמ ןאכ הקיפרגה .קחשמה ךלהמב ךתוא תפייעמ אל איה ,הזילע הקיזומה ,עוצקמ ישנא ידי ל

.תונוש תומישמ עצבל םתוא רוכשל ןתינ ףאש םיימוקמה תא ריכהלו לודיגל

.ביבסמ תומדאה תא רוקחל רוזח ןכמ רחאלו ,החנ תישארה תומדהש ןמזב הו

.לגנו'גב היובחה הווחל םיישומיש םירבדו תורצוא הברה שי

.תויתצובק תויורחתב קלח תחקל

.םירידנ בוציע יטירפו ךרע ירקי םיבאשמ ,םיאשונב הווח יטושיקב תוכזל .עובק ןפואב קחשמה ינוכדע תא וקדב ,וללה תויורחתה תא ספספל אל וסנ

.היגרנא ירגאמ אלמל וליפא רשפא ,םיישומיש םיטירפ םגו םיטושיק םג תו .יתימא ףסכ וא קחשמ עבטמ םע תורוחס רובע םלש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more