סימניות

TD גוזימ :הנגהה ךלמ

שמות חלופיים:

King Of Defense: Merge TD - תודחוימ תונוכת המ .ריוצמ ןונגסב הפי הקיפרגה .בטיה תרחבנ ,תינרדוח אל הקיזומה ,תיתואיצמ דואמ הרוצב תועמשומ תוי .הנגה תודמע רופישו היינב ידי לע תוצלפמ ינומה ינפמ הנגהה תא ליבוה

.םימייק םילדגמ רפשל וא הנגהל םישדח םילדגמ תונבל ךל רשפאי הז ,תוע

.ולשמ םירושיכ שי וללה םיקזחה םימחולהמ דחא לכל .קוחרמ םיפקות םירחא ,הדומצ המיחלב םיקסוע םקלח .הנגהל םייביספ םיסונוב םינתונש הלאכ םג שי

.ברקה תאצות תא עבוק הז םימעפל ,ךתיא תחקל םהמ ימ תא רחב ,ברקה ינפ

.הרואכל יוכיס רסח בצמב ךסוח םימעפל םהב שומישה ךא ,תוררקתה ןמז שי

.שדח ברק תליחתב שממ םיקזח ךכ לכ ויהי םה ,םתוא באוש התא המכ ,רורב

.שדחמ םעפ לכב םיבאשמ הזב עיקשהל ךרטצת לבא ,תוברק ךלהמב ותוא םשיי

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more