סימניות

םיררחושמ םילא

שמות חלופיים: םיררחושמ םילא
.קחשמ לכ תליחתב קחשל ולכוי םה .םניח יעובש בוביס השיג םג ומכ ,םיריחס אל ןוטרק עובק טס םע םניחב Gods Unchained .תניוצמ ולש הנאמה תולע ,סיטרכ לכ לש הנוילעה תילאמשה הניפב .יאבצה ןופיסה דגנ קחשמ התא םא םיהולא לש וחוכ תאו הנגהה תייגטרטסא רוחבל לוכי הת .ברסמ התאש םימוחתו םינומיסא ינש לע לח הז .םידימשמה םירוציה אוה דיחיה ללכה ןמ אצויה .קחשמהמ רסומ רוציה תאו תסרהנ ותמשנ ,סרהנ רוציה רשאכ .םידגנתמה ידגנתמ ןיב לבלבל ךכבו ,שרגמל קירמ רוזחל םירוציל םירשפאמ"Gatekeeper"-

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more