סימניות

ןוטגנימראפ

שמות חלופיים:

Farmington תודיינ תומרופטלפב קחשל לכותש הווח א .דואמ הפי ,ריוצמ ןונגסב תינועבצ הקיפרגה .ההובג תוכיאב םה לוקהו הקיזומה

.תואלקחב ליחתהל לוכי התא ,ןכמ רחאל

.ןמזב תומישמ תואנדסל תתלו םילשב םהש עגרב םילוביה תא רוצקל בושח , .ךכב םייולת ךלש הווחה לש חותיפה תוריהמו חוורה תומכ

.חטשב בוציע יטירפ ןקתה .יביטרוקדה םדיקפתל ףסונב תוריפ םיאשונה םיחישו ירפ יצע לותשל ,תוג

.םיינחיר תורנו םיירנילוק םירצומ רוצייב םיבושחה ,הוועשו שבד ולבקת

.םיגד םתאש ןמזב הווחה לש החרטהמ הקספה תחקל ולכות ולא תומוקמב 100

.ןתוא ליכאהל וחכשת לאו םכלש דמחמה תויח םע וקחש

.יתימא ףסכב קר השיכרל םינימז םקלח ,קחשמב תועבטמ םע שוכרל ןתינ םי .אל וא קחשמה לע ףסכ איצוהל םא טילחהל ךב יולת הז .ףסונ ןמז ךממ שורדת םתגשה ךא ,וזכ תולע אלל םינימז םיגשיהה לכ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more