סימניות

Family Island - תואלקח קחשמ

שמות חלופיים:

Family Island Farming תודיינ תומרופטלפל רוטלומיס תו .תודומח ידו תוקיחצמ תצק תויומדה ,ריוצמ ןונגסב איה קחשמב הקיפרגה .רומוהב השענ לוקה ,הנהמ הקיזומה

.החפשמה ייחל םישורדה םיאנתה תא רוצילו םייח ססבל ךרטצי אוה םש

.ךב יולת הז ,םויה לכ קחשל שידקה וא תוקד המכ ךשמב םוי לכ קחש

.ךתחפשמ לש םייחה יאנת תא רפשו הז רחא הזב יאה תודוס תא ףושח 10000

.התוא םיבהוא םתאש ומכ קוידב האריתש תידוחיי הניג ורצ

.יתימא ירוטסיהרפ רואזוניד וליפאו רב יזיע ,םירגוא היהי הז
.םיישומיש תויהלו ךלש הווחל רובעל ולכוי וללה תויחהמ קלח

.ףסכ רובע ןהו קחשמב תועבטמ רובע ןה תושיכר עצבל ןתינ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more