סימניות

F1 23

שמות חלופיים:

F1 23 בכרה תיישעתב רתויב תובוטה תוינוכמב גוהנל תונמד .בשחמב קחשל לוכי התא .םיהובג םיעוציב םע בשחמ וכרטצת תילמיסקמ תוכיאב הנומתהמ תונהיל תנ .בטיה הרחבנ הקיזומה ,תויתואיצמ דואמ תועמשנ תוינוכמה ,תיעוצקמ הרו

.תומדקתמ תויגולונכט תועצמאב תונבל ןתינש רתויב תובוטה ,הסדנהה איש

.םימסרופמ םילולסמ לע ץורל ליחתהל לכותו F1 23 תא דירוהל אוה תושעל

.ףולא תויהל לכות אל ,הז ילב

.תינוכמב טולשל ךל רוזעי קחשמה המכמ םג תעפשומ האצותה

.םלועה יבחרב 1 הלומרופ ידהוא ינוילימב תורחתהל תונמדזה הנשי ,ימוק .ביציו ריהמ טנרטניא ךרטצת םגו ,םייתימא םישנא סיבהל השק רתוי הברה

.תילמיסקמ החנהב F1 23 רובע Steam חתפמ שוכרל תונמדזה ךל שי עגרכ ם

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more