סימניות

Evil Genius 2: World Domination

שמות חלופיים:

Evil Genius 2: World Domination לבנ תויהל דעוימ התא .בשחמל ןימז קחשמה .הרוטקירק ומכ תואריהל קחשמל םרוגש המ ,תינועבצו תטרופמ ,הלועמ תוכ .םינקחשה תא חמשת הקיזומה תריחב ,םייעוצקמ םינקחש ידי לע השענ לוקה .םיהובג םיעוציב םע דיינ בשחמ וא בשחמ ךל ןיא םא םג קחשל לוכי התא

.טעמ אל שי ןהמ ,תומישמ עצבל ליחתהל ןתינ ןכמ רחאל קר

.הקסלא תיפאו םיעיפשמ םישנא תפיטח ,תיטירבה הכולמה תחפשמ תריכמ ללו

.הנקתהה יצבק תא דירוהל ידכ תשר רוביח שרדיי ןיידע

.םיחתפמה רתאב רוקיבב וא Steam לטרופב קחשמה תא שוכרל ןתינ .תוריכמה ךלהמב תוחנה לוצינ ידי לע תאז תושעל לוכי ךוסחל הצורש ימ

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more