סימניות

DEFCON

שמות חלופיים:

DEFCON דואמ ןפוד אצוי היגטרטסא קחשמ אוה. .בשחמב וב קחשל לוכי התא .ןפוד אצוי דואמ טושפ ןונגסב לבא ,ההובג תוכיאב הקיפרג .תיביטטידמ הקיזומה ,בטיה יושע לוקה

.הרוקש המ לכ לע תורישי עיפשהל לוכיו ץוחבמ הפוצ אל התא הזה הרקמב

.םילייח ויה םלוכ אלו ותמ םיבר םישנא ,טסוגואב 9-ב יקאסגנו טסוגואב

.תויועט תושעל אל ףידע ,טלחומ סרהמ תרחבש הנידמה תלצה ומכ בושח ךכ .םיקחשמ םתא הב הנידמה תייסולכוא ברקב םיינומה תוומל ליבוי אוהש ינ

.ךנוחצינב םיחוטב םה םא קר ךל רוזעל ורהמי תירב ילעבש ןוויכמ ,רתוי .הסובת ואיבי ,ךפיהל ,ךלש הייסולכואה ברקב םידספה .ןיטולחל הייסולכואה ברקב םיעגפנ עונמל ןתינש בושחת לא .ושקתי םידדצה לכ ,הזכ לדוג רדסב הביא תולועפ ךלהמב .ברקהמ םיחצנמ ואצתו םכלש םידספהה לע הברהב םילוע ביואה לש םידספהה

.השיכרל חתפמה לש טנרטניאה רתאב רקבל לוכי התאש וא ,Steam לטרופב ר

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more