סימניות

Call of Duty: Modern Warfare

שמות חלופיים:

Call of Duty: Modern Warfare םיינרדומ םיטקילפנוקל ש .בשחמב קחשל לוכי התא .Call of Duty תרדס רובע תטרופמו דואמ הבוט יתרוסמ ןפואב הקיפרגה .יללכה ןונגסה תא תמאות הקיזומה ,יתוכיא ילוקה קחשמה

.םינקחש יפלא תואמ ברקב םיצירעמ ואצמי יאדוובש ,םיבמוז דיצ ומכ ,םי

.רצק חווטמ םיביוא דימשהל רתויב בוטה םחולל וא קחשמב רתויב קיודמה .טנרטניאב םייתימא םישנא דגנ ךלש תונורשיכה תא תוארהל וא םייחה םית

.רשפאה לככ תיאשח הרוצב לועפל וכרטצת םהבש םישגרמ תומישמ וא םיפדרמ

.הז דומעב רושיקה תועצמאב וא Steam לטרופב רוקיב ידי לע םיחתפמה לש

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more