סימניות

ןאקרב

שמות חלופיים:

Barkhan תמסרופמה הנוידב תקחיש םעפ יא םא רכומ ו .תיביטקרטא יד תיארנו בטיה תריוצמ לבא ,יסאלק ןונגסב הקיפרג .םהה םימיב רכזיהל ךל םרוג .הנוידה תפוקתמ םיקחשמל םימוד הקיזומהו לוקה םג

.ךממ םתוא תחקל הצרי ביואה ךכ ,םיבאשמ רתוי לבקתש לככ

.דבכ דויצ וליפא סורהל תולקב םילוכיש ,לוח ישחנ םה וז הנואפ לש רתו .םהיתופקתהמ ענמיהל ידכ ךתלוכי בטימכ תוסנל ףידע זא ,תאז תושעל איל

.תובירי טבש ינפ לע יתועמשמ ןורתי גישהל לוכי התא ,םהמ המכ לע תוטל .חילצהל הצור התא םא תושעיהל בייח ,ןכוסמ אוהש תורמל ,הביבסה רקח

.קחשמה ךלהמב ףע ןמזהו רכממ ,ןיינעמ קחשמה

.ימשרה רתאב וא Steam לטרופב קחשמה תא תונקל לוכי התא

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more