סימניות

Asphalt Xtreme

שמות חלופיים:

Asphalt Xtreme טלפסא לע ומייקתי אל םיצורמה םעפה ךא , .םידיינ םירישכמב Asphalt Xtreme קחשל לוכי התא .תויתימא ומכ תוארנ תוינוכמה ,םימיהדמ םיפונ םע הפי הקיפרגה .ךיתופדעהל םאתהב הקיזומה ןונגס תא רוחבל ןתינו ,הלשמ ידוחיי לילצ

.רתוי חותפל ידכ םיצורמב חצנ .קחשמב עבטמו םידחוימ םיסיטרכל קקדזת ,תורחא תוינוכמ חותפל ידכ

.תילמיסקמה המרל ותוא גרדשלו ךסומל ותוא סינכהל רתוי השק ךכ ,רתוי

.קזנ אלל ותוא םילשהל ךירצ התאש ךכ לע תועיבצמ ץורימה לש תופסונ תו

 
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more