walle יקחשמ

walle יקחשמ

מקק הקטן וזריז הרובוט – הנה התושבים האחרונים של כדור הארץ, שהיה מיושב בעבר על ידי אנשים. עכשיו שלהם על פני כדור הארץ היו ערימות של זבל רק, שמנסה להסיר את העמק – מכשיר לטאטא נקי המדגם אחרון. איך לבדר את עצמו הרובוט האחרון עליי אדמות תגיד לי משחקים ברשת בחינם עמק. ברגע שיש לו מספיק והוא החליט לצאת מהמזבלה. לאחר שמצא לכיבוי אש, הוא חיבר אותו בעצמו ומשך את הידית. הסילון של האוויר העיף אותו, וכדי להישאר על מסלול, לעזור לו להימנע מהתנגשות עם זבל. אתה צריך לשחק בעלילה הרומנטית, כאשר ואלי נפגש עם אווה והחליט לנשק אותה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות