דונ יקחשמ

דונ יקחשמ

.רפסמ םישרגמ עיצהל דוונה דוונה םניח ןווקמ קחשמ

.ולש תומיהדמה תואקתפרה קחשל ,ינפל ךלה אל רידנ םדא ובש הלש םיילנויצנבנוקה לודיג .םיקוריה םישנאה תא תפקות רשא ,תיללחה לע וליפא אוהו בוחרב הרטשמה םע םחליהל רחוב

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות