משחק 4 מלחמת נוד סהכ באינטרנט

                                  Hobo 4 Total War קחשמ

4 מלחמת נוד סהכ (Hobo 4 Total War):


עזרה הנווד האמריקאי להתמודד עם יאנקיז הצבא מנסה להרוס אותו. השתמש בכל כלי נשק נוודים, וכפי שהתברר הרבה, ולהרוג את כל החיילים.

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע