Youda יקחשמ

Youda יקחשמ

להפוך אותך לאדון צריך מורה טוב, ובכך הפך למורה למשחקים שאתה מקוונים יודה, שבו אתה יכול לשחק בחינם. אתה יהיה להשתלט חללית שליטה, חרב אור שלו בתגרה עם האויב, ואפילו הבנייה של חוות מוצלחות, פיתוח פעילויות דיג, הניהול בר ותחייתה של השמורה. סימולציות כלכליות מרוצים עלילה מעניינת וגרפיקה מעולה. ברגע שהדרך ראשונה, שעה לעצה, לבצע משימות חשובות וליצור מקום שומם כמעט עסק רווחי, ומאסטר יודה יעזור לך עם זה.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות