םיקחשמ לבח תא םיכתוח

םיקחשמ לבח תא םיכתוח

.םיבוט םירבד ובהאלש הרוצב םהלש לכואה תא אוצמל רז םונ םוא תאובנראהרוזעל םינכש ו .ויפ בער רוביגבלופיטלםיעיגמ םהש ינפל םיבכוכה תא תורילו םיחרפ ,רזג ,םיקתממה תא .ירקיעה טקייבואה לש ןוויכה תא ץיאהל ידכו,תועובבאירמהל ,םילושכמ לע רבגתהל ידכ ל .תודוקנוםיסונוב ןעמל הז לכו

4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות