משחק Коллайдер באינטרנט

                                  Коллайдер קחשמ

Коллайдер (Коллайдер ):

.ינשה יפלכ דחא​​ םתיינפה ךות ,הנוש ןעטמ שי רשא ,םיקיקלח ינש לש תיטניקה היגרנאה ת .רתוי קר םיכפוה םה זא ומכ ,רבדה ותוא םאו םע עגמב אובל ץצופתהל טושפ ,םישגפנ הנו

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות