משחק מיכלי שמן באינטרנט

                                  OIL tanks קחשמ

מיכלי שמן (OIL tanks):