משחק ריצת חג המולד באינטרנט

                                  Christmas Run קחשמ

ריצת חג המולד (Christmas Run):

.עירפמ אל הז קלקלח תוגגו תונתמ קלחל רהממ ,דימת ומכ ,סואלק הטנס .רהמ הבוראה עיגהל לכוי אוה ,םתוא ךילהתש רחאל .המישמה תא םילשהל תאו םילושכמה לכ םע ץופקל אוה הזה קחשמה לש רוביגה לש רזוע תוי

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות