משחק במהירות מרבית באינטרנט

                                  Full Speed קחשמ

במהירות מרבית (Full Speed):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע