משחק טיול לטירה באינטרנט

                                  Castle Crusade קחשמ

טיול לטירה (Castle Crusade):

תחת הנהגתך, הוא מנעול כחול, עובדים וחיילים שיהיו כרוכים בקורס של המשחק. המשמעות של המשחק היא להגיע לטירה של האויב. זה יעזור המגדל, פוזר לרוחב הכביש, ויחידות שדרוגים.