משחק טייקון בורגר באינטרנט

                                  Burger Tycoon קחשמ

טייקון בורגר (Burger Tycoon):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע