משחק Luntik: מצא את 5 אובייקטים זהים. באינטרנט

                                  Luntik: Find 5 identical objects. קחשמ

Luntik: מצא את 5 אובייקטים זהים. (Luntik: Find 5 identical objects.):

אתר את התמונה בתנאי 5 אובייקטים זהים. כאשר אתה מוצא את פריטים כאלה, ואז פשוט ללחוץ עליהם. המשחק הוא מאוד פשוט, אבל באותו הזמן וכיף.