משחק אקדמית מצנח באינטרנט

                                  Chute Academy קחשמ

אקדמית מצנח (Chute Academy):

.הימדקאה חנצמה םיאבה םיכורב .הימדקאב םירעוצ - םיריעצה םינחנצה ןמאתהל ולכות .חנצמה תא חותפל ךירצ םהמ דחא לכ רשאכ הדוקפה תא תתל הכירצ הכירדמכ ,התאו םהלש הנ .תעבטה תא איצוה ןכלו ,דימלת לכ לע הציחל רבכע

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות