משחק מלחמה על נייר באינטרנט

                                  War on Paper קחשמ

מלחמה על נייר (War on Paper):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע