משחק לאירא לש Aquatic םסק באינטרנט

                                  Ariel's Aquatic Charm קחשמ

לאירא לש Aquatic םסק (Ariel's Aquatic Charm):

?לאירא הכיסנה ריכמ התא םאה .רוקחל והשמ הצור איה םא התוא קיזחהל לוכי אל רבד םושו ,ןרקס אוה המ עדוי התא זא .םישנאה לע לכתסהלו חטשה ינפ לא תולעל טילחה אוה םעפה .התוא ההזמ אל דחא ףאש ךכ ,שבלתהל הטילחה םיה תב ,ךכ םשל .םייניע עבצ תונשלו תואפ המכ הז תא הסנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות