משחק אלפבית מוסתרת סופרמן באינטרנט

                                  Superman hidden alphabets קחשמ

אלפבית מוסתרת סופרמן (Superman hidden alphabets):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע