משחק סוסים מדברים באינטרנט

                                  Talking Horse קחשמ

סוסים מדברים (Talking Horse ):


.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע