משחק הקרב על כביש המוות באינטרנט

                                  Deadly Road Battle קחשמ

הקרב על כביש המוות (Deadly Road Battle):

.אלמ ןפואב םיקזח םיבור לכמבשומישוהטילשתונהיל ןקחשל רשפאי ולש רנא'זה הרויבןיינע .םיבר םיביריה תא סורהלו הז לע רשפאה לככ םיכורא םיקחרמ רובעל ידכ - ךלש תירקיעה .רבכעה לע הציחלוןמסהלש העונתהרוזעל ידכ ןווכלותוריל ,תדלקמב םיצחהתועצמאב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות