משחק צרות בועה באינטרנט

                                  Bubble Trouble קחשמ

צרות בועה (Bubble Trouble):

.עבצב תועוב רצויש ןיינעמ רישכמתועצמאב עבצה ותואמ םירודכ ףוסאל ךלוה התא וישכע .תחא תבב השולשל הווש בשחיהל םילוכי םירודכהמ קלחש בל יתמש ,םיציחהידי לע חדקאב ט

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות