משחק פירטי המלחמה באינטרנט

                                  Pirates War קחשמ

פירטי המלחמה (Pirates War):

.ינקיימ'גה אלכב הרובחתל הניפסה ורסמנו תיחרזמה ודוה תרבח לש םילייח ידי לע רצענ ?םלועב רקי יכה היהש שיאה תא ליצהל ךיא .תבזילא םיררחושמה םילייחה רובע רותפל ידכ תוקיפסמ לזאפ תומר המכב ,הטושפ איה םיט .היישנה םוהתב עוקשל זילא ררחשל ןויערה תא ןכמ רחאלו ינשה דצל ןיטולחל לופיל לוכי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות