משחק ידנלוהה לש םיקמעמ - םייביראקה ידדוש באינטרנט

                                  Pirates of the Caribbean - Depths of the Dutchman קחשמ

ידנלוהה לש םיקמעמ - םייביראקה ידדוש (Pirates of the Caribbean - Depths of the Dutchman):

.םהלש םירבחל רוזעל היהי אוה ובש ,ףפועמה ידנלוהה ,הניפסה לע היה וראפס ק'ג ןטפק .אתהמרבח רומשל ךירצ התא ,הלק יד איה הנושארה המישמה .תוחתפמה תא בנגוהיינשה המוקל ךלש ךרדה תא תושעל תוזירזב ,תאז תושעל ידכ .טרסב םג ומכ ,ולשמ ןונגסברובעי ק'ג
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות