Awesome Sniper Man קחשמ

צלף איש מדהים (Awesome Sniper Man):

הצלף שלנו נשלח למקום החם הזה למה שהוא הגן על המגדל. מעגל אותו מספיק זה, העיקר שמישהו עזר לו מטרה. אויבים יתקפו בהפסקה, ולהשתמש בכל הטכנולוגיה זמינה על מה שינצח. אתה, בתורו, לא להתבטל ושוב כדי להפוך את היריות מכוונות, לא לאפשר לאויב לרוץ אפילו לבסיס שלך.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות