משחק המהפכה Betmena באינטרנט

                                  Batman Revolutions קחשמ

המהפכה Betmena (Batman Revolutions):

.םיעשופ לש םוצע רפסמ םש ,ריעל ךלה ןמטאב .רתויו רתוי ךופהת היינש לכ יכ םיעשר םחליהל רזוע ,ותיא הז​​ גשיה לא רובע .תוריהזב לעמ ץופקל ךירצ התא וכרדש ,םישקומ הביצמש תמיוסמ הנכס .דימ עווגל ךל ,תושעיהל לוכי אל הז םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות