Yoopy Room Escape קחשמ

בריחה חדר Yoopy (Yoopy Room Escape):

המשחק הזה יגרום לך כמה חושים שונים, שכל הזמן חלופי, כלומר הערצה, כעס ושמחה. בלי להסתכל עליהם, עליך בצורה נכונה לפתור את כל חידות. לפעמים אתה צריך לעשות דברים מטורפים. קודים שאתם צריכים לפתוח כמה ארונות נעולים יהיו מחוברים לטלוויזיה ותאורה. מגע ועכבר כדי להרים חפצים.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות