Apple Boom קחשמ

בום אפל (Apple Boom):

קיפודים להוביל מלחמה עקובה מדם עם התפוחים. קשה להגיד מה קרה סיבה למחלוקת, אולי הם לא חולקים באזור היער של השפעה. עכשיו המשימה שלך היא להשמיד את כל התפוחים, לא חוסך חבריהם. להרוס את התפוח יכול רק לכוון את הפיצוץ הקרוב. החיילים שלך נמצאים בעמדה אסטרטגית נחות, ולכן הם צריכים לעבור. זה יכול להיעשות רק מהפיצוץ של אחר קיפוד. אז לפעמים צריך שרשרת שלמה של פיצוצים של החברים שלך כדי להגיע למטרה. להשמיד את כל התפוחים ולהוכיח שהחברים שלך לא מתו לשווא.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות