Zombies in space קחשמ

זומבים בחלל (Zombies in space):

במהלך הטיסה, בארץ החדשה שנפתחה לאחרונה, אתה איבדו את כל מי שהיה איתך באותה הספינה. כולם כבר זמן רב מתים, שכן בלוני חמצן בהסתיים כבר שלהם. אבל אנחנו צריכים לחזור למקום שבי שראית אותם לאחרונה. אל תשכח שאתה לא לבד כאן, ואתה יכול להיות נרדף. לגבות לעתים קרובות ככל שהנשק שלך, כי את האנרגיה מסתיימת מהר מאוד.

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות