Avatar קחשמ

גלגול (Avatar):

האם אתה רוצה יש לי שני גופים והסמל אישי הווירטואלי שלהם? ואז לבחור את הדמות שלך מזו שהיא דומה לתושביו של העולם המסתורי הזה שבו כל מה שקיים בחיבור קרוב. אם אתה בוחר אותם, אז ברור שאתה לא רוצה להרוס את כדור הארץ ששבר כאן אנשי ספינות מלחמה. - המשימה שלך היא להשמיד אותם ולהציל את עץ חיים. מזל טוב!

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות