משחק Zombieman באינטרנט

                                  Zombieman קחשמ

Zombieman (Zombieman):

.םיבמוז תויושרה הכפה תועודי אל תוביסמ רשא ,Zombieman קחשמב ריעה ךוסחל ליחתהל ך .םקשנ םע הז תא לצנמ ,תושופחתב םיבמוז לש ףלוש התאש םישנא ידי לע אלומת רשא ,ךלש .םהומכ היהי אוה זאו ,ךתוא ךושנל תוצלפמה ונתת לא

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות